Ανακύκλωση συσκευών

 

Το πράσινο… είναι στη φύση μας!

Ανακύκλωση συσκευών στο κατάστημά μας.

 

Οι άνθρωποι της Κ Μιχαηλίδης είμαστε δίπλα στους καταναλωτές αλλά και στο περιβάλλον!

 

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οικολογική συνείδηση της εταιρίας μας αποδεικνύεται καθημερινά, καθώς η ανακύκλωση συσκευών είναι μια από τις βασικές μας δραστηριότητες. Σε συνεργασία με την Εταιρία Ανακύκλωσης Συσκευών έχουμε τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης μικροσυσκευών καθώς και containers συλλογής μεγάλων συσκευών, ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να ανακυκλώνουν τις παλιές τους συσκευές γρήγορα και εύκολα, χωρίς καμιά υποχρέωση.

 

Επιπλέον το κατάστημα παραλαμβάνει την παλιά ενεργοβόρα συσκευή με την παράδοση της καινούργιας χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή, προκειμένου να σταλεί άμεσα για ανακύκλωση.

 

Με διαφημιστικές ενέργειες, φυλλάδια, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά σποτ, καταχωρήσεις, προωθητικά δώρα αλλά και με ειδική σήμανση μέσα στο κατάστημά μας προωθούμε όλες τις επώνυμες συσκευές Ενεργειακής Κλάσης Α&Α plus, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον, στα πλαίσια του ενεργού ενδιαφέροντος μας για τη φύση και την ανακύκλωση αντικαταστήσαμε τις τσάντες του καταστήματος Κ Μιχαηλίδης, οι οποίες κατασκευάζονται πλέον με φωτο-διασπώμενο υλικό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

 

Με έντονο το συναίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, το κατάστημα Κ Μιχαηλίδης συντάσσεται στην ιδέα πως η σωστή ενημέρωση και συνεχής υπενθύμιση, ευαισθητοποιούν τον καταναλωτή σε προσεκτικές επιλογές.

 

Παράλληλα, με την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, προστατεύουμε το περιβάλλον, την υγεία των παιδιών, το μέλλον όλων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας.

 

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.

Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ.