Κάρτα Μέλους

 

   Αγαπητέ πελάτη,

 

Η Κ Μιχαηλίδης έφτιαξε για εσάς, τους καλυτέρους πελάτες της, club μελών με ειδικά προνόμια και δώρα

 

Με κάθε αγορά σας συλλέγετε πόντους, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

  • Με κάθε αγορά από το κατάστημά μας, κερδίζετε 1 πόντο για κάθε ευρώ αγορών σας!
  • 1ο επίπεδο πόντων: Μόλις συλλέξετε και εξαργυρώσετε 600 πόντους κερδίζετε 15 ευρώ στην επόμενη αγορά σας!
  • 2ο επίπεδο πόντων: Στους 1500 πόντους κερδίζετε 50 ευρώ στην επόμενη αγορά σας!
  • 3ο επίπεδο πόντων: Στους 2600 πόντους κερδίζετε 90 ευρώ στην επόμενη αγορά σας!
  • Όταν φτάσετε στο πρώτο ή δεύτερο επίπεδο επιλέγετε αν θα εξαργυρώσετε τους πόντους σας ή αν θα συνεχίσετε για το 3ο επίπεδο!
  • Όταν εξαργυρώνετε όλους τους πόντους σας, «μηδενίζετε» και ξεκινάτε πάλι από την αρχή!Πόντοι που αντιστοιχούν σε αγορές παλαιότερες των 2 ετών, θα μηδενίζονται.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και τα προνόμια της δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους.

Χρησιμοποιείται μόνο από τον κάτοχο μέλος, στo κατάστημα Κ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ για να απολαμβάνει τα προνόμια που του παρέχει η εταιρία.

Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρία.
Η απώλεια ή κλοπή της κάρτας πρέπει να αναφέρεται στην εταιρία.

Επίσης, ειδικά για τα μέλη μας προσφέρουμε έξτρα υπηρεσίες, όπως άτοκες δόσεις και  παράδοση-επίδειξη της συσκευής στον χώρο σας εντελώς δωρεάν!*

* προϋπόθεση να κατοικείτε εντός του Ν.Χίου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ K MICHAILIDIS CLUB

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ενήλικες).

Η εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του προγράμματος προνομίων, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του ύψους επιβράβευσης αγορών και εν γένει τα προνόμια που προσφέρονται στο μέλος από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ( www.kmichailidis.gr ). Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, το πρόγραμμα προνομίων. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει αντίστοιχη γνωστοποίηση στην σελίδα www.kmichailidis.gr.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος, ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με την παρούσα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

Η συγκέντρωση πόντων ισχύει κανονικά για τις περιόδους των εκπτώσεων, προσφορών, αλλά δεν ισχύει η εξαργύρωση τους. Ειδικά για τα προϊόντα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας, ισχύει κανονικά η συγκέντρωση πόντων αλλά όχι η εξαργύρωσή τους.

 

Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και τα προνόμια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ή να ανταλλαχθούν με χρήματα, παρά μόνο σε αγορές προϊόντων από το κατάστημα.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Αποστολή e-mail στη διεύθυνση [email protected] και στην συνέχεια επιστροφή της κάρτας του στο κατάστημα
B. Υπογράφοντας την σχετική αίτηση διακοπής της συμμετοχής του στο Club,  Ως ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής του μέλους στο πρόγραμμα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης διακοπής από την Εταιρία.
Με τη διακοπή της συμμετοχής του, το μέλος χάνει αυτομάτως τους τυχόν συγκεντρωθέντες πόντους και κάθε αντίστοιχο προνόμιο.

 

Η συλλογή και εξαργύρωση των πόντων, γίνεται μόνο με την επίδειξη της K MICHAILIDIS Bonus Card.
Οι υπηρεσίες και όροι που αναλυτικά περιγράφονται στις κάρτες, στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο διαδίκτυο, και εν γένει σε όλο το προωθητικό υλικό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας μέλους.
Με την παραλαβή της κάρτας μέλους, ο δικαιούχος αποδέχεται όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί διαμορφώνονται από την Εταιρία.

 

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του, ή του τηλεφώνου, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλιά διεύθυνση.

 

Οι παρόντες όροι και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με την εταιρία και τα μέλη του προγράμματος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, απαίτηση ή παράπονο σχετικά με το πρόγραμμα και τη λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στην γραμμή καταναλωτή 22710 44222.

 

Η εταιρία επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς του προγράμματος καταγράφονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διατάξεις νόμου το επιβάλλουν. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας στο σύνολό τους ή μερικά από την εταιρία συγκεκριμένα δε από το τμήμα marketing αυτής κυρίως για στατιστικούς, οικονομικούς, διαφημιστικούς αλλά και λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση του προγράμματος. Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Υποψήφιο μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην επιλέξει τα σχετικά σημεία και να μην συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στην αίτηση εγγραφής του.