Αρχική / Blog / Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Πίσω στο blog
13/05/2023
Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα

 

 

Το Πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αντικαταστήσεις τον παλιό σου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα για αρκετά χρόνια. Παρακάτω θα βρεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι για να ενημερωθείς σωστά για το Πρόγραμμα από την προδημοσίευση που ανακοινώθηκε.

 

 

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Μέσω του νέου προγράμματος τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Υπολογίζεται ότι από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120000 νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες είναι:

 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση του Προγράμματος.
 • Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

 

Πώς μπορείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/). Ακολουθούν τα βήματα συμμετοχής:

 • Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).
 • Μετά την ταυτοποίηση γίνεται υποβολή της αίτησης, δηλώνοντας τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Επίσης πρέπει να δηλωθεί ότι στην κατοικία μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.).
 • Στη δήλωση μπορεί να σημειωθεί η ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά τον νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
 • Γίνεται καταχώρηση ενός μοναδικού αριθμού κινητού τηλεφώνου, που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από πιθανή έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher) αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;

 • Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

 

Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης;

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει από τον συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
 • Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
 • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

 

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;

 • Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
 • Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
 • Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού).

Συνεπώς, η επιδότηση θα είναι συνάρτηση της χωρητικότητας του boiler και της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.

 

 

Εδώ μπορείς να βρεις το link της προδημοσίευσης του οδηγού του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα».

Μάθετε πρώτοι για τις προσφορές μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας