Home / Blog / Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»

Back to blog
14/06/2022
Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή»

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες συσκευών

-Κλιματιστικά

-Ψυγεία

-Καταψύκτες

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης.
Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα που αντιστοιχεί στο ρόλο σας.

 

Το Πρόγραμμα

 

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έρχεται να αντικαταστήσει και να ανακυκλώσει το παλιό σου ψυγείο, καταψύκτη και κλιματιστικό και να σου εξασφαλίσει σημαντική επιδότηση για να αποκτήσεις καινούργιες και ενεργειακά αναβαθμισμένες συσκευές! Η συσκευή που θα δώσεις για ανακύκλωση θα πρέπει να είναι λειτουργική και η επιδότηση που θα λάβεις αφορά την αγορά ίδιας συσκευής με αυτή που θα δώσεις για αντικατάσταση.

 

Γιατί σε ενδιαφέρει;

Θα δεις τον λογαριασμό του ρεύματος να μειώνεται σημαντικά

Θα αποκτήσεις έως και 3 νέες ηλεκτρικές συσκευές, με μεγάλη επιδότηση (30-50%)

Θα συμβάλλεις κι εσύ στην προστασία του περιβάλλοντος

Θα αναβαθμίσεις την καθημερινότητά σου

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι καταναλωτές έχουν τοποθετημένη στο σπίτι (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) παλιά ηλεκτρική συσκευή (συγκεκριμένα: κλιματιστικό ή ψυγείο ή καταψύκτη), που επιθυμούν να αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη, είναι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος. Αν ανήκεις σε αυτούς, μπορείς να κάνεις αίτηση στην πλατφόρμα, αρκεί να πληροίς τις παρακάτω προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις ιεραρχούνται με σειρά κριτηρίων κατάταξης: εισοδήματα, κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.α.).

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 2005 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για να υποβάλλει αίτηση ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να:

 • διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του
 • έχει υποβάλει, κατά το φορολογικό έτος 2020, δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» (Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης) σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Διευκρίνιση ειδικών περιπτώσεων:

 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είτε είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2020) ως κάτοικοι εξωτερικού, είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού τη στιγμή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι, κατά το έτος αναφοράς (2020), υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ) με το έτερο μέλος να εμφανίζεται στη δήλωση αυτή ως κάτοικος εξωτερικού. Ο περιορισμός δεν ισχύει αν το έτερο μέλος ήταν μόνιμος κάτοικος Ελλάδος το έτος αναφοράς (2020), αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιασμένη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες, εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ του ίδιου νοικοκυριού).

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κριτήριο Κ1: Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το άθροισμα

 • των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων
 • των απαλλασσόμενων και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων
 • των προστιθέμενων διαφορών αντικειμενικών δαπανών,όλων των μελών της οικογένειας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές).

 

Κριτήριο Κ2: ΑΜΕΑ

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ: η οικογένεια της οποίας ένα μέλος έχει αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση, επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 

Κριτήριο Κ3: Μονογονεϊκές Οικογένειες

Μονογονεϊκή Οικογένεια: η οικογένεια φυσικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λογίζεται ως μονογονεϊκή εφόσον:

 • Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.
 • Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.
 • Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2020), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δεν δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

 

Κριτήριο Κ4: Εξαρτώμενα μέλη

Ο Αριθμός εξαρτώμενων μελών (τέκνων) υπολογίζεται ως εξής:

 • Ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020) και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.
 • Στην ειδική περίπτωση υποβολής δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων, λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός που προκύπτει από τον πίνακα 8.1. με τις περισσότερες εγγραφές (ο μεγαλύτερος αριθμός μεταξύ των δύο δηλώσεων).

Από τα παραπάνω κριτήρια, προκύπτει μία βαθμολογία. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

 

Πώς αποσύρω τις παλιές μου συσκευές μέσω του Προγράμματος;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση και την απόκτηση νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι η απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία με την επιχορηγούμενη. Για τους σκοπούς του Προγράμματος, επιτρέπεται η επιχορήγηση κλιματιστικού προς αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού και ψυγείου ή καταψύκτη προς αντικατάσταση παλιού ψυγείου ή καταψύκτη.

Οι συσκευές προς ανακύκλωση πρέπει να είναι άρτιες, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή τους. Πριν την αντικατάστασή τους, θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες στην κατοικία που έχει δηλωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης.

Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη γίνει η αγορά της νέας επιδοτούμενης συσκευής.

Ο ωφελούμενος παραδίδει την παλιά συσκευή προς ανακύκλωση σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει τη στιγμή της παράδοσης της νέας συσκευής ή σε χωριστή επίσκεψη. Εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς τον χώρο γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.

Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής της προς ανακύκλωση συσκευής εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα.

Στην περίπτωση των κλιματιστικών, πριν το ορόσημο παράδοσης στον έμπορο, παρεμβάλλεται υποχρεωτικά πιστοποιημένος τεχνικός εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού. Στην περίπτωση των ψυγείων και των καταψυκτών, δεν απαιτείται η μεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευή προς απόσυρση είναι άρτια και ότι έχει τύπο (ενεργειακή σήμανση) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση.

 

Για τα κλιματιστικά:

1.Γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παΛιές συσκευές που φέρουν τα κάτωθι ψυκτικά υγρά:

(α) R22

(β) R407C

(γ) R410A

2. Η απεγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.

 

Για τα ψυγεία και τους καταψύκτες:

 1. Γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλιές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες:

(α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993

(β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995

(γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011

 

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»;

Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την αντικατάσταση παλιών, ενεργοβόρων συσκευών και συγκεκριμένα, κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, με νέες συσκευές, φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές ενεργειακά.
Για κάθε νέα συσκευή που επιχορηγείται, μία παλιά της ίδιας κατηγορίας ανακυκλώνεται, μέσα από ένα εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η παλιά συσκευή που θα δοθεί προς ανακύκλωση πρέπει να είναι άρτια, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή της. Η παλιά συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Πόσες συσκευές μπορώ να αποκτήσω με επιδότηση;

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει έως και 3 συσκευές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»
-έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»
-έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες»

Με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης για το σύνολο των δηλωθέντων συσκευών.

 

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τα σπίτια. όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα και κατ’ επέκταση η μείωση του ενεργειακού κόστους για το μέσο σπίτι. Μάλιστα, το πρόγραμμα αναμένεται να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, καθώς, αντικαθιστώντας παλιές ηλεκτρικές συσκευές και εξοικονομώντας ενέργεια, συμβάλλει ενεργά στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης;

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι καταναλωτές για την αντικατάσταση των παλιών, ενεργοβόρων συσκευών τους διαμορφώνονται βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας, καθώς και βάσει χαρακτηριστικών της συσκευής. Για παράδειγμα, στο τελικό ποσό επιδότησης για αντικατάσταση κλιματιστικού, θα παίζουν ρόλο και τα BTU που είναι η βασική μονάδα μέτρησης της ψυκτικής ισχύος ενός συστήματος κλιματισμού. Ενδεικτικά, τα μέσα ποσά των επιδοτήσεων για την αντικατάσταση συσκευών θα είναι:
-Κλιματιστικό: 300 ευρώ
-Ψυγείο: 300 ευρώ
-Καταψύκτης: 150 ευρώ

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ακριβή ποσά επιδότησης:

 

 

Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση) Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής (όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)
1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 4η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *
50% 45% 35%
Κλιματισμός | 9.000 Btu/h 274,19 € 246,77 € 191,94 € 164,52 €
Κλιματισμός | 12.000 Btu/h 322,58 € 290,32 € 225,81 € 193,55 €
Κλιματισμός | 18.000 Btu/h 459,68 € 413,71 € 321,77 € 275,81 €
Κλιματισμός | 24.000 Btu/h 572,58 € 515,32 € 400,81 € 343,55 €
Ψυγεία 342,74 € 308,87 € 240,32 € 205,65 €
Καταψύκτες 181,45 € 163,71 € 127,42 € 108,87 €

 

 

 

 

 

Παράδειγμα: Ωφελούμενος της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας που προμηθεύεται κλιματιστικό 9.000 Btu/h από τοπικό προμηθευτή μπορεί να επιχορηγηθεί με 274,19 €.

 

Πώς θα μάθω σε ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκω;

Για να υπολογίσεις σε ποια κατηγορία ανήκεις, πρέπει να λάβεις υπόψιν το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

Ειδικότερα:
1η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 5.000€.
2η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 5.000€ < 10.000€
3η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 10.000€ < 20.000€
4η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 20.000€.

 

Πώς κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα, μπορείς να υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://allazosyskevi.gov.grΤι πρέπει να δηλώσω;

Θα χρειαστεί να δηλώσεις:
-τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, όπου βρίσκονται οι συσκευές που θα αντικαταστήσεις
-τον αριθμό των συσκευών που θέλεις να αντικαταστήσεις, ανά κατηγορία
-την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας
-έναν μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, όπου θα σταλεί ένας κωδικός μίας χρήσης για να γίνει πιστοποίηση στοιχείων και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, αν εγκριθεί η αίτηση, για την αποστολή των κωδικών των επιταγών (vouchers), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο

 

 

 

Πώς θα προμηθευτώ τις καινούργιες μου συσκευές;

Μπορείς να πάρεις τις επιδοτούμενες συσκευές απευθείας από τα φυσικά και online καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που προτιμάς. Τα καταστήματα είναι υπεύθυνα και για την παραλαβή των προς ανακύκλωση συσκευών από τον χώρο σου καθώς και για την προώθησή τους προς ανακύκλωση, μέσω του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση;

Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου από την Παρασκευή 17/06/2022, μέχρι και την Παρασκευή 01/07/2022 και ώρα 15:00 (καταληκτική προθεσμία). Μόλις περάσει η καταληκτική προθεσμία, ακολουθεί αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Ακολουθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έκδοση των επιταγών για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.

 

Μέχρι πότε μπορώ να αγοράσω τις νέες συσκευές;

Μπορείς να κάνεις αγορές με χρήση των επιταγών του προγράμματος και αντίστοιχα, να δώσεις τις συσκευές σου προς ανακύκλωση, μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών). Επιστροφές ή ακυρώσεις συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

 

Τι γίνεται μόλις εγκριθεί η αίτησή μου;

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, αν η αίτησή σου έχει εγκριθεί, προχωράς στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που σου αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:
-έχει ψηφιακή μορφή
-αφορά την αντικατάσταση μίας και μόνο συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας (αγορά νέας και ανακύκλωση παλιάς)
-συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται
-αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης)

Όλες οι επιταγές εκδίδονται ταυτόχρονα και εμφανίζονται στον λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ αποστέλλονται και μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-Να τηρείς απαρέγκλιτα τους όρους του προγράμματος.
-Να υποβάλεις μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία, η οποία να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία σου.

-Να παραδώσεις μία συσκευή προς ανακύκλωση στον έμπορο από τον οποίο θα αγοράσεις τη νέα επιδοτούμενη συσκευή.
-Εφόσον αγοράσεις νέα συσκευή κλιματισμού με χρήση της επιταγής του προγράμματος, να βεβαιώσεις ότι αυτή θα εγκατασταθεί στην κατοικία που έχει καταγραφεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης, ενώ η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.
-Να μην μεταβιβάσεις την επιταγή προς χρήση σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά την κατοικία που αναγράφεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης.
-Να μην λάβεις άλλη δημόσια επιχορήγηση που αφορά την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής.
-Να αποφύγεις αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών.
-Να διατηρήσεις προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την αγορά έως το τέλος του προγράμματος.
-Να δεχθείς να υπαχθείς σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μην ξεχνάς ότι μπορείς να ενημερώνεσαι για το Πρόγραμμα μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος: https://allazosyskevi.gov.gr και να επικοινωνείς με το γραφείο εξυπηρέτησης του Προγράμματος μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για έξτρα πληροφόρηση.Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση)

Be the first to know about our offers

Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers